NOVINKY arrow ČINNOST UNIE arrow JAK SE STÁT ČLENEM UNIE
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook

PRACOVNÍ NABÍDKA
28. 5. 2014

Asistent soudce:
KS Ostrava, přihl. do 30.5.

Asistent soudce:
OS Louny, přihl. do 15.6.

další nabídky v resortu zde

Reklama:


JAK SE STÁT ČLENEM UNIE

Členem Unie se může stát každý asistent soudce České republiky.

Členství vzniká doručením písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku.

Členství v Unii zaniká:
a) vystoupením člena na základě písemného prohlášení,
b) vyloučením,
c) zánikem funkce asistenta soudce


K členství je zapotřebí:

1. přečíst Stanovy
Stanovy Unie jsou na této stránce nebo je lze stáhnou ve formátu .pdf

2. vyplnit přihlášku
Přihlášku ve formátu .pdf prosím vytiskněte, vyplňte a zašlete na adresu Botanická 28, Brno, 60200
 
3. uhradit členský příspěvek
Členské příspěvky zasílejte prosím na účet č. 2000047078 / 2010. Zda již Váš příspěvek přišel a jak s ním bylo naloženo můžete vidět na tomto výpisu z účtu. Pro rok 2009 se hradí 100,- Kč, pro rok 2010 se hradí roční členský příspěvek ve výši 200,- Kč, který je možno uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách po 100,- Kč, a to vždy do 30. 1. 2010 a 30. 6. 2010. 


Sekce na jednotlivých soudech

Pokud se na jednom soudě stanou členy Unie nejméně tři asistenti/asistentky vznikne Sekce Unie. Sekce svolá asistenty soudu a na zakládajícím Shromáždění si zvolí Radu a Předsedu Sekce. Ten oznámí vznik Sekce a bude koordinovat činnost členů na tomto soudě a vystupovat za svou Sekci.

Celorepublikové orgány

Zatímco Sekce působí na jednotlivých soudech a snaží se zlepšit podmínky pro asistenty na konkrétním pracovišti, Shromáždění Unie je celorepublikové setkání všech asistentů, které bude svoláno poté co vznikne pátá Sekce. Shromáždění asistentů zvolí ze svého středu Radu Unie včetně předsedy a místopředsedů. Rada Unie v čele s předsedou mají za úkol prezentovat společné cíle a jednat za Unii např. s ministerstvy, Unií soudců, Justiční akademií či tiskem.