NOVINKY arrow ČLÁNKY arrow ČINNOST UNIE arrow DOPIS ASISTENTŮM
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook

PRACOVNÍ NABÍDKA
28. 5. 2014

Asistent soudce:
KS Ostrava, přihl. do 30.5.

Asistent soudce:
OS Louny, přihl. do 15.6.

další nabídky v resortu zde

Reklama:


DOPIS ASISTENTŮM

dopis asistentům ve formátu .pdf

Vážené asistentky, vážení asistenti,

dovolte nám Vás informovat, že dne 2. 6. 2009 Ministerstvo vnitra zaregistrovalo stanovy Unie asistentů soudců České republiky, o. s. Tím v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, Unie jakožto občanské sdružení vznikla.

 

Další kroky Unie

Nyní bude probíhat přijímání přihlášek zájemců o členství v Unii z Vašich řad. Pro vznik členství v Unii je třeba vyplnit přihlášku, která je k dispozici na internetových stránkách Unie (www.unieasistentu.cz), a zaslat ji na adresu sídla Unie a dále zaplatit členský příspěvek na nově zřízený transparentní účet Unie (bližší instrukce jsou uvedeny na přihlášce).

 

Poté, co se stanete členy Unie, můžete v rámci jednotlivých soudů zakládat sekce Unie. Sekci tvoří nejméně tři asistenti příslušného soudu, kteří si ze svého středu zvolí předsedu sekce, a to v souladu se Stanovami Unie. O ustavení sekce je pak nutné informovat Radu Unie či orgány (osoby) vykonávající prozatímně její působnost.

 

Jakmile vznikne v pořadí pátá sekce Unie, bude ve smyslu § 24 Stanov svoláno ustavující shromáždění všech členů Unie. Toto shromáždění bude mít za úkol především schválení stanov Unie a volbu řádných orgánů Unie.

 

Podpora

K prosazování vytýčených cílů Unie je nezbytná Vaše podpora, a to ve formě členství, případně aktivního podílení se na její činnosti, neboť míra úspěchu je odvislá od zapojení a účasti jednotlivých asistentů.

 

Organizační struktura Unie přitom vychází z myšlenky prosazování jejích cílů jednak na úrovni jednotlivých soudů (v rámci sekcí Unie) a jednak na celorepublikové úrovni prostřednictvím orgánů Unie, zejména pak její Rady a Shromáždění asistentů.

 

Již nyní předpokládáme širokou diskusi nad konkrétní náplní činnosti Unie mající základ v cílech obecně formulovaných ve Stanovách. Z této debaty by měly vyplynout konkrétní závěry ohledně primárních potřeb a problémů asistentů soudců, jež se stanou podkladem pro další kroky orgánů Unie a jež budou formou usnesení potvrzeny na prvním shromáždění členů Unie. Příspěvky do této diskuse ze strany asistentů jsou nezbytnou a naprosto zásadní podmínkou pro další činnost Unie, a proto vyzýváme všechny asistentky a asistenty, aby se do této debaty aktivně zapojili a vyjádřili podporu Unii i tím, že se stanou jejími členy.

 

Pro informaci uvádíme, že myšlenkám, na nichž je Unie založena, se dostalo podpory i ze strany prezidenta Soudcovské unie, JUDr. Tomáše Lichovníka, při osobním jednání dne 23. února 2009, a záměr ustavit Unii vzala na vědomí i Republiková rada Soudcovské unie na svém jednání dne 15. ledna 2009.

 

Věříme tedy, že Unii se podaří získat podporu relevantního počtu asistentek a asistentů soudců České republiky, a že tak budou nastaveny dobré předpoklady pro úspěšné směřování za naplněním společných cílů.

 

Přejeme Vám mnoho dobrého a těšíme se na spolupráci v rámci Unie.

 

V Brně dne 30. června 2009

Za přípravný výbor Adam Dvořáček a Jan Kolba