NOVINKY arrow ČLÁNKY arrow ČINNOST UNIE arrow VÝZVA ASISTENTŮ SOUDCŮ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI (aktualizováno)
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook

PRACOVNÍ NABÍDKA
28. 5. 2014

Asistent soudce:
KS Ostrava, přihl. do 30.5.

Asistent soudce:
OS Louny, přihl. do 15.6.

další nabídky v resortu zde

Reklama:


VÝZVA ASISTENTŮ SOUDCŮ MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI (aktualizováno)

Asistenti soudců působící u pražských obvodních soudů, jakož i u Městského soudu v Praze podali ministryni spravedlnosti JUDr. Daniele Kovářové podnět k přehodnocení způsobu výběru kandidátů na místa soudců. Především kritizují netransparentnost psychologických testů, jejichž úspěšné absolvování je dnes předpokladem k jmenování na pozici soudce.


TISKOVÁ ZPRÁVA O PROJEDNÁVŃI NA ÚROVNI PŘEDSEDŮ SOUDŮ


Ve svém dopise dospívají asistenti soudců k závěru, že "Soudnictví, jako jeden ze tří pilířů demokratického právního státu, je třeba nepochybně personálně obsazovat nanejvýš průhledným a z hlediska veřejnosti do detailu kontrolovatelným způsobem. Postavení dvou psychologů, kteří disponují de facto právem veta ve vztahu k personální politice českého soudnictví, pokládáme z tohoto hlediska za nepřiměřené, netransparentní a prokorupční."

Proto asistenti soudců formulovali své požadavky tak, aby Ministerstvo spravedlnosti ČR učinilo následujících kroky:

1) definovalo a zveřejnilo cíl a metodu psychologického vyšetření, tedy zda jeho ambicí je eliminovat psychopatické osobnosti, nebo zda si klade za cíl nalezení ideálního kandidáta,
2) zveřejnilo psychologický profil soudce, na jehož základě jsou kandidáti na funkci soudce posuzováni,
3) zveřejnilo, popřípadě resortní instrukcí nastolilo pravidla, zda a jaké odůvodnění mají mít závěry psychologického vyšetření, a kdo a do jaké míry s ním má být seznámen (je nasnadě, že by se mělo jednat zejména o vyšetřovaného), a dále umožnilo přezkum negativního výroku dalšími nestrannými psychology,
4) z hlediska organizačního a časového přesunulo psychologické vyšetření z procesu jmenování na okamžik, kdy asistent soudce (byť mu nebude 30 let) úspěšně složí odbornou justiční zkoušku,
5) zveřejnilo, jakou vahou se podílejí závěry psychologů na dalším procesu kandidatury,
6) umožnilo příslušným předsedům soudů seznámit se s výsledky vyšetření a specifikací, v jakých ohledech kandidát nevyhověl,
7) umožnilo předsedům soudů, aby i přes negativní psychologický posudek, s patřičným odůvodněním kandidáta ke jmenování navrhli.

Celé znění výzvy asistentů soudců ve formátu .pdfUnie asistentů soudců výzvu asistentů působících u pražských obvodních soudů, jakož i u Městského soudu v Praze plně a bezezbytku podporuje. Unie asistentů, jakožto stavovská organizace hájící zájmy asistentů soudců, má zato, že "Nezávislost justice je elementárním předpokladem právního státu a pokud již při výběru soudců není zajištěna rovnost šancí, veřejnost výběru a jeho přezkoumatelnost, nelze takový deficit nezávislosti již následně zhojit. Proces výběru soudců a obsazování soudcovských míst pokládáme za dlouhodobě neudržitelný pro svou nekoncepčnost, neprůhlednost a ovlivnitelnost osobními zájmy." K podpoře Unie asistentů se také svými podpisy připojilo několik asistentů soudců Nejvyššího soudu.

Celé znění vyjádření podpory ze strany Unie asistentů soudců ve formátu .pdfSoudcovská unie se k výzvě ministryni spravedlnosti vyjádřila tak, že "...způsob výběru uchazečů o funkci soudce a vůbec celý proces vedoucí ke jmenování budoucích soudců je ve své současné podobě neudržitelný, nekoncepční a v mnoha ohledech nevhodný; zejména z toho důvodu, že neposkytuje potřebnou záruku transparentního výběru osob budoucích soudců jakožto jednu z podmínek tvorby nezávislého soudnictví."

Celé znění vyjádření Soudcovské unie ve formátu .pdf


Odkazy na publicistické články, které se věnují psychotestům:

David Kosař a Zdeněk Kühn - Jmenování soudců v ČR I (+ zajímavá diskuse)

Daniela Kovářová - Jak nalézt ideálního soudce

Petr Moos - Moc psychotestů a iluze jejich objektivity

Karel Hvížďala, Psychotesty: selhání ministerstva, soudců i státních zástupců

Kateřina Šimáčková - Jak vybírat ty správné soudce?

Martin Bílý - Psychojustice

Mají se změnit psychotesty pro soudce? - moderovaná diskuse

Milan Bořek: Řada dnešních soudců by přes psychotesty neprošla

Dva muži kontrolují justici, ale dvojici nikdo - Lidové noviny

Hana Čápová - Kouzelný dědeček rozhodl o mém štěstí