NOVINKY arrow ČLÁNKY arrow ČLÁNKY O ASISTENTECH SOUDCŮ arrow Ministerstvo spravedlnosti připravuje vyhláškou dotýkající se psychotestů
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook

PRACOVNÍ NABÍDKA
28. 5. 2014

Asistent soudce:
KS Ostrava, přihl. do 30.5.

Asistent soudce:
OS Louny, přihl. do 15.6.

další nabídky v resortu zde

Reklama:


Ministerstvo spravedlnosti připravuje vyhláškou dotýkající se psychotestů

Ministryně spravedlnosti při jednání s představiteli krajských, vrchních a nejvyšších soudů a se zástupci krajských a vyšších státních zastupitelství seznámila přítomné s připravovanou vyhláškou dotýkající se psychotestů.


8.5.2010, Kovářová (MS): Počet soudních sporů neustále narůstá


Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová a její první náměstek Marek Görges jednali v těchto dnech s představiteli krajských, vrchních a nejvyšších soudů a se zástupci krajských a vyšších státních zastupitelství. Hlavními projednávanými body byla systemizace soudců a státních zástupců včetně dostatečného administrativního aparátu a s tím související otázka finančního zabezpečení.


Jedním z významných bodů programu jednání se soudci byl vývoj nápadu u jednotlivých soudů a rostoucí finanční náklady. Ty vzrostly oproti roku 2005 o více než 50 %. „Z dat analyzujících vývoj nápadu, nákladů a vyřízených a nevyřízených věcí mimo jiné vyplývá, že dochází k neustálému nárůstu nápadu. Oproti roku 2005 vzrostl téměř o 15 %. Na jedné straně by nás tento fakt mohl těšit; nárůst může být signálem toho, že lidé justici důvěřují, proto jí svěřují k rozhodování stále více sporů. Na druhé straně však působí neustále se zvyšující nápad justici, která je na pokraji finančních možností, starosti a problémy. Soudy musejí se stejným počtem soudců, a dokonce se sníženým počtem administrativního aparátu, řešit mnohem více případů," uvedla Daniela Kovářová.


Ministryně spravedlnosti rovněž během jednání se soudci i státními zástupci seznámila přítomné s připravovanou vyhláškou dotýkající se psychotestů: „Tato úprava řeší nově výběr adeptů pro soudcovskou profesi. Konkrétně dochází ke změně zadání pro psychotesty, kdy bude znalec svým posudkem zjišťovat, který z navržených uchazečů by toto povolání neměl vykonávat. Závěry, včetně ústního vysvětlení, budou prezentovány předsedovi příslušného soudu. Ten bude mít potom konečné slovo, koho ke jmenování soudcem navrhne. Stejně tomu bude i v případě výběru nových státních zástupců," informovala Daniela Kovářová.


Dále se diskutovalo o problematice datových stránek v justici. Ministerstvo spravedlnosti pojmenovalo v této souvislosti 245 nedostatků, z nichž bylo 48 vyřešeno, zbylé jsou řešeny s ministerstvem vnitra. Nyní se jedná o možnostech nákupu softwaru zjednodušujícího ověřování podpisů. Účastníci jednání byli rovněž informováni o vzdělávání soudců a státních zástupců Justiční akademií.

Další setkání s představiteli soudů a státních zástupců je předběžně plánováno na červen.

Převzato z Parlamentni listy http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politici-volicum/164934.aspx