NOVINKY arrow ČLÁNKY arrow ČINNOST UNIE arrow SEKCE NA NEJVYŠŠÍM SOUDĚ - ZÁPIS Z JEDNÁNÍ, SNÍŽENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook

PRACOVNÍ NABÍDKA
28. 5. 2014

Asistent soudce:
KS Ostrava, přihl. do 30.5.

Asistent soudce:
OS Louny, přihl. do 15.6.

další nabídky v resortu zde

Reklama:


SEKCE NA NEJVYŠŠÍM SOUDĚ - ZÁPIS Z JEDNÁNÍ, SNÍŽENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

 Zápis ve formátu .pdf


Zápis z jednání Sekce Unie asistentů soudců na Nejvyšším soudě ze dne
12. ledna 2011

 

 

- Předseda sekce Jan Kolba informoval o stávajícím počtu členů Unie asistentů, který činí, poté co všichni členové zaplatí členský příspěvek, 20 asistentů, pro dnešní jednání však platí stav 16 členů.

 

- Mgr. Martina Kašpárková dále informovala o novinkách ze schůze správy soudu ze dne 12. 1. 2011 (zápis dostupný na S:\SPRAVA\PORADY SPRÁVY SOUDU\2011) a sdělila výsledky dotazníku ohledně využívání peněz z FKSP. Na stravenky by se mělo do budoucna připlácet 30,- Kč/kus (na místo dosavadních 20,- Kč), bude snížen i příspěvek na dovolenou, který bude ročně činit 2000,- Kč a příspěvek na dítě bude do budoucna 1000,- Kč. Využívání posilovny bude doplněno o určitý druh odpovědnosti, kdy každý uživatel bude povinen hlásit závady na přístrojích, pokud je zjistí. Za nenahlášené závady bude odpovědný poslední uživatel posilovny. Rezervační systém by měl fungovat přes intranet.

 

- Byla diskutována otázka ztráty předmětů na horním detašovaném pracovišti B.28.II., kde došlo ke ztrátě 2 myší, s ohledem na dřívější události si proto asistenti zhotovili vlastní klíče od místností, které jim soud proplatí. Do budoucna by měl být problém ztráty předmětů vyřešen zamykáním jednotlivých kanceláří.

 

- Přeprava spisů z detašovaného pracoviště na hlavní budovu by podle navrhované změny dodatku č. 2 k provoznímu řádu měla nadále být na odpovědnost asistenta, který není povinen volat k přepravě spisů justiční stráž.

 

- Předseda sekce dále informoval o reakci ministerstva spravedlnosti na dopis asistentů Obvodního soudu pro Prahu 7, který byl obdobného znění, jako dopis sepsaný Mgr. Adamem Dvořáčkem a Janem Kolbou za Unii asistentů soudců ČR, o. s. (dopis je dostupný na

http://www.unieasistentu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=8). V odpovědi ministerstva zazněl záměr zvyšovat ohodnocení asistentů soudců, což bohužel v současné době ekonomická situace neumožňuje. Nadále bude otázku platů asistentů soudců řešit ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

- Přistoupeno k hlasování o změně § 17 odst. 3 Stanov upravujícího výši členského příspěvku. Všech 11 přítomných členů Unie (2/3 členů Unie ve smyslu § 20 Stanov) se vyjádřilo kladně ke změně výše členského příspěvku  ze současných 200,- Kč ročně na 100,- Kč ročně. § 17 odst. 3 Stanov tedy nadále zní: „Základními zdroji jsou členské příspěvky ve výši 100,- Kč za jeden kalendářní rok."

 

- Dotaz předsedy sekce, zda budeme nadále prosazovat účast člena Sekce NS na poradách vedení soudu. Na to reagují zejména asistenti z trestního kolegia, se kterými předseda kolegia nekomunikuje, a proto jsou pro to, aby zástupce asistentů byl přítomen poradě vedení soudu. S tím souhlasí i ostatní členové Sekce NS.

 

- Je diskutováno sestavení manuálu pro začínající asistenty, který by jim byl k dispozici při nástupu do zaměstnání. Měl by obsahovat praktické informace ohledně zapisování docházky, informace o možnostech školení, a další. Členové Unie nechť zašlou Janu Kolbovi do 14 dnů další podněty k tomu, co by mohl manuál obsahovat, aby mohlo být přistoupeno k jeho zpracování.

 

- Ze strany správy soudu byla učiněna nabídka vytvořit na intranetu záložku Asistenti, která by obsahovala všechny užitečné informace. Tato nabídka by měla být konzultována se všemi asistenty a všichni se rovněž mohou vyjádřit k tomu, co by měla obsahovat (např. zápisy Sekce asistentů NS, manuál pro začínající asistenty, seznam přednášek, které budou organizovány přímo na NS, seznam členů, atd.).   

 

- Do konce ledna by měl být znám seznam přednášek školení, která budou organizována přímo na půdě NS. Mělo by se jednat o 2 přednášky z oblasti civilního práva a 2 z oblasti trestního práva. Na přednášky se bude zapisovat opět přes systém ASJA a budou otevřené pro všechny asistenty, nejen z Nejvyššího soudu.

 

- Příště bude na programu schvalování 3. člen Rady, neboť Mgr. Petra Lavická odešla na mateřskou dovolenou. Nezávazně se jako kandidát nabídl Mgr. Aleš Klempa, ostatním kandidaturám jsou dveře otevřené.

 

- Na příští poradě správy by měl být zmíněn požadavek asistentů na to, aby jakékoliv jejich přesuny z detašovaného pracoviště na hlavní budovu a naopak byly konzultovány zejména s asistenty, kterých se to týká.

 

- Příští schůze Sekce NS byla stanovena na 9. února 2011 v 15 hodin na detašovaném pracovišti Nejvyššího soudu na adrese Botanická 28.

 

 

V Brně dne 12. 1. 2011

zápis zpracovala Mgr. Martina Šuláková