NOVINKY arrow ČLÁNKY arrow ČINNOST UNIE arrow SEKCE NA NEJVYŠŠÍM SOUDĚ - ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook

PRACOVNÍ NABÍDKA
28. 5. 2014

Asistent soudce:
KS Ostrava, přihl. do 30.5.

Asistent soudce:
OS Louny, přihl. do 15.6.

další nabídky v resortu zde

Reklama:


SEKCE NA NEJVYŠŠÍM SOUDĚ - ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Odkaz na zápis ve formátu .pdf


Zápis z jednání Sekce Unie asistentů soudců na Nejvyšším soudě ze dne 9. února 2011

Hlavním bodem dnešního jednání bylo schvalování třetího člena Rady Sekce Unie asistentů na Nejvyšším soudě. Jediným zájemcem o tuto pozici nakonec zůstal Mgr. Aleš Klempa, který byl ochotný účastnit se střídavě s Mgr. Martinou Kašpárkovou jednání schůzí správy soudu, a který měl díky své dosavadní aktivitě podporu všech přítomných osmnácti členů Sekce.

 

Mgr. Aleš Klempa byl zvolen třetím členem Rady.

 

 

Novinky ze schůze správy soudu

 

Správa soudu dává na zvážení, zda chce některý z asistentů vystupovat jakožto zástupce pro ISNS, který by dával své připomínky a zlepšovací návrhy k fungování ISNS. Vzhledem k tomu, že většina asistentů však s ISNS příliš nepracuje, bude toto ponecháno k řešení na jednotlivých asistentech, kteří se se svými problémy či dotazy mohou obrátit na správu soudu, popřípadě na členy Rady, kteří se účastní jednání správy soudu.

 

Správa soudu nadále řeší nahrazení dosavadních výplatních pásek elektronickými, což by údajně mohlo ušetřit 40.000,- Kč za rok. Pro asistenty, kteří by nesouhlasili se zasíláním elektronických výplatních pásek na e-mailové adresy zůstává ve hře možnost požádat o vytištění na obyčejný bílý papír a nikoliv na speciální papír, na který tiskne pouze jehličková tiskárna a je údajně velmi drahý (pozn. papír dochází a náplň v tiskárně rovněž).

 

Zájemci o software, který převádí záznam hlasu do textu, nechť se o něj přihlásí (pozn.: výhodné zejména pro asistenty, kteří obývají sami kancelář).

 

Obecná sdělení

 

Školení, která se budou odehrávat na půdě Nejvyššího soudu, se blíží. Mají o ně velký zájem  asistenti z jiných soudů, proto se neváhejte přihlásit přes systém ASJA, nejlépe přes záložku kalendář akcí, kliknutím na datum 24. března 2011, kdy se uskuteční první přednáška na téma Obchodně závazkové vztahy. Termíny dalších dvou školení nejsou prozatím známy, předseda sekce nám však sdělí bližší informace, jakmile je bude znát.

 

Nezapomeňte rovněž na školení Nové judikatury v Lotus Notes, které proběhne pro asistenty NS příští středu, tj. 16. února od 13. do 15. hodin, v místnosti č. 228.

 

Ve fázi realizace je rovněž záložka asistentů na intranetu NS, základní údaje pro její vytvoření již byly předány informatikům. Její vzhled a obsah budete moci průběžně připomínkovat.

 

V přípravné fázi je i manuál pro začínající asistenty, k jehož obsahu jsme se již vyjadřovali. Jeho podoba bude průběžně diskutována s ostatními členy Sekce a asistenty NS.

 

Otázkou je, zda do budoucna neuspořádat nějakou menší konferenci o postavení asistentů v justičním systému.

 

Různé

 

Vše a zároveň nic co se šíří po chodbách o nové budově NS je pravda, čili necháme se překvapit. Nicméně oficiální sdělení je, že nová budova soudu je v jednání.

 

Příští schůze Sekce NS bude 14. března 2011 ve 13 hodin na detašovaném pracovišti Nejvyššího soudu na adrese Botanická 28 s tím, že změna data setkání je vyhrazena.

 

V Brně dne 10. 2. 2011       

zápis zpracovala Martina Šuláková

za radu sekce  Jan Kolba