NOVINKY arrow ČLÁNKY arrow ČINNOST UNIE arrow PLÁN ASISTENTSKÝCH ŠKOLENÍ 2012
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook

PRACOVNÍ NABÍDKA
28. 5. 2014

Asistent soudce:
KS Ostrava, přihl. do 30.5.

Asistent soudce:
OS Louny, přihl. do 15.6.

další nabídky v resortu zde

Reklama:


PLÁN ASISTENTSKÝCH ŠKOLENÍ 2012

Vážené asistentky, vážení asistenti, milé kolegyně, milí kolegové,

s Justiční akademií se podařilo dojednat plán (nejen) asistentských školení na rok 2012. Školení se budou konat u Nejvyššího soudu (6 školení) a u Nejvyššího správního soudu (4 školení). Jejich seznam a datum konání naleznete v připojené tabulce; u třech školení ze správního práva bude ještě později upřesněn termín, ostatně na každé jednotlivé školení budeme nadále upozorňovat prostřednictvím těchto stránek. Hlášení na jednotlivá školení bude probíhat - jako obvykle - přes systém ASJA: http://asja.jacz.cz/

Vyjadřujeme své díky Justiční akademii a jejímu řediteli a také místopředsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi Nejvyššího správního soudu za vstřícné a velmi konstruktivní jednání, bez něhož by uspořádání těchto školení nebylo možné.

Těšíme se na setkání s Vámi a doufáme, že Vás alespoň některé z připravovaných témat zaujme. Připomínáme též, že bychom byli rádi, kdybyste prezentovali své náměty k jednotlivým seminářům, v nejbližší době pak zejména k semináři konaném dne 7. 3. 2012 na téma Právo obchodních společností. Své náměty můžete posílat na e-mail:

Jan Kolba


Asistenti NS, NSS, VS, KS, OS

JUDr. Mgr. Lenka Veselá

Název akce

Termín konání

Anotace

Počet míst

Počet

dnů

Počet akcí

Místo

konání

Lektoři

(návrh)

Trestní právo

26. 1. 2012

Trestné činy proti životu a zdraví – výklad k jednotlivým skutkovým podstatám + aktuální judikatura

60

1

1

NS Brno

JUDr. Lněnička

Obchodní právo

7. 3.

2012

Právo obchodních společností – výklad k obecným ustanovením a dále akciová společnost a společnost s ručením omezeným

60

1

1

NS Brno

doc. JUDr. Štenglová, JUDr. Cileček, JUDr. Šuk

Trestní právo

29. 5. 2012

Problematika soudnictví ve věcech mládeže – výklad základních otázek včetně aktuální judikatury

60

1

1

NS Brno

JUDr. Augustinová,

JUDr. Sotolář

Občanské právo

13. 9. 2012

Náhrada škody – základní otázky související se vznikem odpovědnosti za škodu a její náhrady (+ možné rozebrání otázek z odpovědnosti za škodu na zdraví)

60

1

1

NS Brno

JUDr. Vojtek

Civilní právo evropské (spotřebitelské)

22. 11. 2012

Zaměření na problematiku ochrany spotřebitele z hlediska  EU (hmotně právní i procesní aspekty)

60

1

1

NS Brno

JUDr. Hulmák

Rodinné právo

13. 12. 2012

Vybrané otázky z rodinného práva

60

1

1

NS Brno

Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Správní právo I

15. 3. 2012

Úvod do řízení před správními soudy, vývoj správního soudnictví, problematická kompetenčních konfliktů, obecná část SŘS, žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

60

1

1

NSS Brno

JUDr. Mazanec, JUDr. Žišková

Správní právo II

26. 4. 2012

Další typy řízení před správními soudy (díl 2., 3., 4., 5 a 7. hlavy II. SŘS), kasační stížnost

Řízení ve věcech podle části páté OSŘ

60

1

1

NSS Brno

JUDr. Passer, JUDr. Ryška

Správní právo III

červen 2012

Úvod do správního řízení, systematika správního řádu, řízení v prvním stupni, odvolání.

60

1

1

NSS Brno

Prof. JUDr. Průcha

Správní právo IV

říjen 2012

Správní trestání, zákon o přestupcích

60

1

1

NSS Brno

JUDr. Baxa