NOVINKY arrow ČINNOST UNIE arrow CÍLE A ČINNOSTI UNIE
Aktuální počet členů: 39
Počet Sekcí: 2 (NS a KS Brno)
Unie asistentů soudců v síti
facebook

PRACOVNÍ NABÍDKA
28. 5. 2014

Asistent soudce:
KS Ostrava, přihl. do 30.5.

Asistent soudce:
OS Louny, přihl. do 15.6.

další nabídky v resortu zde

Reklama:


CÍLE A ČINNOSTI UNIE

Základními cíli a náplní činnosti Unie asistentů soudců ČR

je:

1) vyvíjení činnosti směrem k legislativnímu definování postavení, obsahu práce, pravomocí asistentů soudců a jejich zařazení v systému justice jako odborně právnického aparátu a přesnější vymezení jejich postavení vůči vyšším soudním úředníkům a justičním čekatelům,

2) prosazování uceleného a systematického vzdělávání asistentů soudců, a to zejména formou školení v Justiční akademii či krátkodobých stáží v rámci obecné soudní soustavy,

3) usilování o zkvalitnění pracovních podmínek asistentů soudců, zejména o dostatečné technické zázemí, odpovídající pracovní prostředí a motivující platové ohodnocení,

4) usilování o možnost kariérního růstu, tedy například rozlišení postavení asistenta s justiční či jinou odbornou zkouškou,

5) prosazování rovného přístupu k soudcovským funkcím a jiným právnickým profesím; zejména usilování o transparentnost výběrových řízení na pozici soudce či státního zástupce,

6) prezentace významnosti práce asistentů ve vztahu k právnické i laické veřejnosti, s patřičným zdůrazněním podílu asistenta na tvorbě návrhů rozhodnutí,

7) podpora myšlenek směřujících k institucionální, materiální a personální nezávislosti soudní moci a její modernizaci, zejména podpora soudcovské samosprávy a dále pak koncepce minitýmů a elektronizace justice.